Fysioterapia

Eläinfysioterapia

Suomessa eläinfysioterapia on huipputasoa maailman mittakaavassa! Eläinfysioterapian keskeisenä tavoitteena on parantaa eläimen liikkumista ja toimintakykyä. Yleisimmät syyt hakeutua eläinfysioterapiaan ovat erilaiset liikkumisen epäpuhtaudet, suorituskyvyn alentuminen, tuki- ja liikuntaelimistön vauriot ja niistä johtuvat kiputilat sekä leikkausten jälkeinen kuntoutus. Selvästi sairaalla eläimellä on hyvä olla eläinlääkärin lähete. Myös urheilevat eläimet hakeutuvat fysioterapiaan kehittääkseen esim. hyppytekniikkaansa, itsensä kantamista tai parantaakseen liikkeen puhtautta ja lennokkuutta.

 

Millaista eläinfysioterapia on?

Eläinfysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia, hieronta, venyttely, teippaus ja vesiterapia. Kipu- ja oirehoitoina eläimille käytetään mm. fysikaalisia hoitoja ja kinesioteippausta.

Eläinfysioterapiassa arvioidaan hevosen/koiran terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita mahdollisimman luonnollisessa toimintaympäristössä.  Arviointi tapahtuu omistajan haastattelun, eläimen havainnoinnin ja erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien avulla.  Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jonka mukaan edetään terapiassa. Fysioterapian tärkein menetelmä on terapeuttinen harjoittelu. Siinä spesifien ja kontrolloitujen harjoitteiden avulla parannetaan eläimen fyysisiä ominaisuuksia, esimerkiksi koordinaatiota, ryhtiä, asentotuntoa, lihasvoimaa tai kestävyyttä. Esimerkiksi huono ryhti saattaa olla syynä hevosen selkäkipuihin.

Eläimen omistajan rooli kuntoutusprosessissa on merkittävä, kotioloissa toteutetaan samoja harjoitteita joita on fysioterapeutin kanssa yhdessä harjoiteltu. Parhaimmat tulokset saadaan eläinlääkärin, omistajan ja fysioterapeutin yhteistyöllä. Eläinfysioterapia on nopeasti kehittyvä ala, joten terapeutti seuraa jatkuvasti alansa uusimpia tutkimuksia.

 

Ammattitaitoista hoitoa

Eläinfysioterapeutti –nimikettä saa käyttää henkilö, joka on suorittanut ammattikorkeakoulussa (tai ennen opistoasteella) fysioterapeutin tutkinnon (Fysioterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, 210 pistettä, 3,5 vuotta). Lisäksi tämän henkilön tulee olla VALVIRAN, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekisterissä, hänellä pitää olla useiden vuosien eläinkokemus, ja hänen on pitänyt täydentää ammattitaitoaan eläinfysioterapiaopinnoilla 30 op (1,5 vuotta). Suomessa eläinfysioterapian erikoistumisopintoja on järjestetty ammattikorkeakoulussa vuodesta 2002. Vuodesta 2004 alkaen opinnot on järjestänyt Satakunnan Ammattikorkeakoulu.

 

Huomioithan, että monissa vakuutusyhtiöissä eläinlääkärin lähetteellä tehtävä fysioterapia kuuluu vakuutuksen piiriin!

Neurologiset koirapotilaat

Neurologisia koirapotilaita on paljon. Monet tulevat fysioterapiaan esimerkiksi selkä- tai kaularankaleikkauksen jälkeen. Tällöin koira saattaa olla vielä halvaantunut esimerkiksi takajaloistaan ja fysioterapian keinoin tuetaan lihasaktiivisuuden palautumista ja varmistetaan että koko paranemispotentiaali on käytössä. Neurologisia diagnooseja joiden kanssa koirat voivat tulla fysioterapiaan ovat esimerkiksi: atlantoaksiaalinen subluksaatio (1. ja 2. kaularangan nikaman sijoiltaan meno), degeneratiivinen myelopatia (etenevä lihasrappeumasairaus), ataksia (haparointi, tahdonalaisten lihasten keskushermostoperäinen yhteistoimintahäiriö), parapareesi (takaraajojen osittainen halvaus), paraplegia (takaraajonen täydellinen halvaus), fibrokartilaginoosi embolismi (selkäydin infarkti), lumbosakraali stenoosi (selkäydin ahtauma), välilevytyrä kaularangan, rintarangan tai lannerangan alueella.

Ortopediset koirapotilaat

Ortopediset potilaat ovat luu- ja nivelleikkausten jälkitiloja. Leikkauksia tehdään hyvin monista syistä. Tyypillisimmin ortopedisiä leikkauksia tehdään seuraavissa tiloissa: polven ristiside katkeaa, polvilumpio menee jatkuvasti sijoiltaan, verisuonitus ei pelaa reisiluun päässä ja se joudutaan poistamaan, lonkat menevät jatkuvasti sijoiltaan, nivelruston rappeuma, murtumat, kasvaimet luissa, tekonivelleikkaukset esimerkiksi nivelrikon takia. Ortopedisten leikkausten jälkeen fysioterapiaa tarvitaan, jotta koira oppii jälleen käyttämään kehoaan oikein. Koira sopeutuu hyvin helposti liikkumaan esimerkiksi vain kolmella jalalla koska on oppinut että yhdessä jalassa on kipu. Vaikka kipu korjataan pois leikkauksella, ei koira silti välttämättä ala käyttää jalkaa. Tämä aiheuttaa lisäongelmia ja pitkään jatkuessaan tämänlainen kompensatorinen liikkuminen voi aiheuttaa esimerkiksi nivelrikkoa johonkin toiseen niveleen.

Murtuma- ja traumapotilaat

Murtumapotilailla tarkoitetaan murtumia, jotka hoidetaan ns. konservatiivisesti eli ei leikkauksella. Murtumapotilailla voi olla lastoja tai muita tukia, jotka fiksoivat murtuma-alueen paikalleen riippuen murtumapaikasta. Murtumien hoidossa edetään eläinlääkärin määräämässä tahdissa. Trauman jälkitiloissa hoidetaan aina kyseistä ongelmaa, joka onnettomuudessa on tapahtunut, oli se sitten lihasrepeämä, -revähtymä, kipu tai murtuma.

Rasitusvammat ja rakenteelliset heikkoudet

Rasitusvammoja esiintyy kaikenkokoisilla, -ikäisillä ja -rotuisilla koirilla, vaikka toinen vastaavan kokoinen tai –rotuinen koira selviää samasta rasitusmäärästä ilman mitään oireita. Fysioterapiassa pyritään selvittämään syy miksi koiran rakenteet ylikuormittuvat. Todennäköisin syy on että koira käyttää kehoaan jollain tavalla väärin ja kuormitus kohdistuu rakenteisiin epätasaisesti. Fysioterapiassa tämä vääranlainen kuormitus pyritään poistamaan, jotta koira oppii käyttämään kehoaan oikein.

Ikääntyvät koirat

Ikääntyvän koiran fysioterapiassa otetaan huomioon yksilön kunto ja mahdolliset perussairaudet joiden mukaan edetään. Koiralle laaditaan yksilöllinen kuntoutusohjelma, jonka avulla koira pysyy virkeänä ja mahdollisimman hyvässä fyysisessä kunnossa, ylikuormittamatta mm. niveliä.

Urheilukoirat

Urheilukoirien fysioterapiassa otetaan huomioon koiran rotu- ja lajikohtaiset vaatimukset ja haasteet. Urheilukoiran fysioterapia voi keskittyä ennaltaehkäisevään lihashuoltoon, vamman saaneen urheilukoiran parantamiseen ja saamiseen takaisin kilparadoille tai esimerkiksi paremman hyppytekniikan tai koordinaation hiomiseen.