Ortopedia

Ortopedia

Tuki- ja liikuntaelinpotilaan, yleensä ontuvan potilaan tutkimuksessa selvitetään ontumisen syy ja vakavuusluokka. Tutkiminen aloitetaan esitiedoilla: kuinka kauan potilas on ontunut/oireillut, miten alkoi, milloin oireilee ja onko aikaisempaa ontuma-/oireiluhistoriaa. 

 

Ontumien hoito

Varsinaisessa ontumatutkimuksessa tunnustellaan eli palpoidaan koko potilas. Kaikki raajojen nivelet myös taivutetaan. Tarkemman diagnoosin saamiseksi ja eri ortopedisten sairauksien poissulkemiseksi suoritetaan röntgentutkimus rauhoituksessa, jossa yleensä kuvataan useita kohteita; ei siis pelkästään oireilevaa raajaa tai niveltä.

Ontumatutkimuksessa pyritään selvittämään ontumisen syy ja myös sen ns. vakavuusluokka.

Lievissä ontumisissa/oireilussa riittää usein kertahoito esim. tulehduskipulääkkeillä. Keskivaikeissa ontumissa yksi toimenpide tai hoito ei riitä, vaan potilaalle laaditaan laajempi hoitosuunnitelma sisältäen ohjeet liikutuksesta, painonhallinnasta ja toistuvista/ pidemmistä lääkekuureista, sekä kontrolleista. Usein pärjätään ns. konservatiivisella hoidolla. Vesiterapia, hieronta yms. hoidot tulevat myös harkittavaksi.

 

Kirurgiset toimenpiteet

Vakavassa luokituksessa yleishoidot eivät riitä, vaan joudutaan “menemään paikan päälle”, mikä tarkoittaa usein kirurgista hoitoa.

 

Esimerkkejä meillä tehtävistä luukirurgisistä toimenpiteistä:

Nivelleikkaukset, yleisimmin polven ristisidevauriot, leikataan ns. TTA2-tekniikalla tai ns. siimatekniikalla (lateral suture). Polvilumpion sijoiltaanmenoissa, leikkauksessa syvennetään telauraa, siirretään polvilumpion suoransiteen kiinnityskohtaa sääriluussa, sekä kiristetään ja löysennettään pehmytosia. Lonkkien sijoiltaanmenoissa lonkka “ankkuroidaan” tai reisiluun kaula poistetaan. Myös nivelten irtopaloja poistetaan ja niveliä jäykistetään.

Nivelten ongelmissa paljon käytetty toimenpide on niveltähystys. Tähystyksellä saadaan tarkka diagnoosi ja tähystyksessä pystytään esimerkiksi poistamaan nivelten irtopaloja. Tähystyksestä toipuminen on nopeampaa kun avoleikkauksesta.

Luumurtumien korjauksissa käytämme tapauksesta riippuen levyjä, pinnoja ja/tai ruuveja.

Myös kipsaukset ja erilaiset tukisiteet ovat laajassa käytössä.

Ääritapauksessa voidaan suorittaa jopa koko raajan amputaatio. Tähän toimenpiteeseen voidaan joutua esimerkisi  silloin, jos toimenpiteellä  pystytään estämään syövän leviäminen muualle elimistöön.