Sydän- ja ultraäänitutkimusvastaanotto

Kansainvälisen tason sydän- ja ultraääniosaamista

Dr. Andrea Gladuli, DVM, MS on aloittanut kuukausittaiset sydäntutkimuspäivänsä EHELissä.

Dr.Gladuli on italialainen eläinlääkäri ja kardiologi, joka on vaikuttanut joitakin vuosia täällä Suomessa. Hän on työskennellyt pelkästään eläinkardiologian parissa viimeiset 14 vuotta.

Käynnin jälkeen potilaan hoitoa jatkaa lähettävä eläinlääkäri. Jatkuvaa sydänspesialistin hoitoa vaativat potilaat tulevat kuitenkin jatkotutkimuksiin määräajoin Dr Gladulille ja heidän hoitonsa räätälöidään yhteistyössä potilaan oman eläinlääkärin kanssa.

 

Millaiset potilaat hyötyvät Dr. Gladulin vastaanotolla käymisestä?

Dr.Gladuli tutkii sekä koiria, että kissoja. Sydämen sivuääni, hengästyminen, rasituksen sietokyvyn aleneminen, ajoittainen  heikkous, huono kunto, pyörtyily, nesteenkertyminen, painon lasku tai yskä ovat tavallisia oireita sydänpotilailla.

Senioreille tehtävät kuntoselvitykset ja anestesiaa edeltävät tutkimukset ovta tyypillisiä ennaltaehkäiseviä Dr.Gladulin suorittamia tutkimuksia.

Dr.Gladuli suorittaa virallisia jalostustarkastuksia kissoille ja koirille perinnöllisen sydänvian varalta. Synnynnäisten sydänvikojen, sekä rotukohtaisten iänmyötä kehittyvien sydänvikojen tutkimus ja hoitosuunnitelmat kuuluvat Dr.Gladulin osaamisalueeseen.

Läppävian, kardiomyopatian, sydämen vajaatoiminnan, rytmihäiriöiden, verenpaineen ja sydänpussin sairauksien tutkiminen ja hoitosuunnitelman tekeminen ovat yleisiä syitä Andrean vastaanotolla käymiseen.

Dr.Gladuli tekee myös vatsaontelon ultraäänitutkimuksia.

 

Miten Dr.Gladuli työskentelee?

Hän tutustuu aluksi potilaan esitietoihin. Tämän jälkeen hän tekee potilaalle yleistutkimuksen keskittyen erityisesti sydämeen ja verenkiertoon. Teille selvitetään potilaan löydökset ja kanssanne keskustellaan tarvittavista tutkimuksista. Useimpien potilaiden sydänterveyttä tutkitaan ultraäänen avulla. Näin saadaan kuvaa ja voidaan mitata sydämen dynaamista toimintaa. Saatte kirjallisen raportin, jossa on diagnoosi ja löydökset mittaustuloksineen. Annamme teille mukaan myös hoito-ohjeet, tarvittavat lääkemääräykset ja opastusta oireiden tarkkailuun. Samalla sovimme kontrollikäynneistä. Tutkimus kestää tavallisesti noin tunnin. Tutkimustilanteessa on mukana EHELin pieneläinhoitaja joka avustaa tutkimuksessa ja toimii tarvittaessa tulkkina.

 

Mitä käynnille mukaan?

Käynnille pyydetään tuomaan potilaan aikaisemmat potilaskertomukset, joissa on yhteenveto kliinisistä oireista, löydöksistä, lääkityksistä sekä laboratoriotutkimustulokset, röntgenkuvat, EKG jne. Näin vältämme testien tarpeetonta uusimista. Mukaan pyydämme tuomaan myös potilaan käyttämät lääkkeet.

 

Käynnin kustannukset:

Dr.Gladulilla on yksityiskohtainen hinnasto kaikille erilaisille hänen suorittamilleen tutkimustyypeille. Esimerkkinä sydämen virallinen ultraäänitutkimus koiralle maksaa 259€. Kissoilla virallisen sydäntutkimuksen hinta vaihtelee 135-284€ välillä. Tarkemmat hintatiedot saat soittamalla ajanvarausnumeroomme.

Mahdollinen jo varatun ajan muuttaminen tai peruminen pyydetään tekemään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 48 tuntia ennen käyntiä. Peruuttamattomasta tai 48h sisällä käynnistä perustusta ajasta veloitetaan 124 euroa.

Katso esitteet:

Linkki Dr.Gladulin omille kotisivuille: http://www.elainlaakarisydanspesialisti.net/