Viralliset kuvaukset ja tutkimukset

Viralliset kuvaukset ja tutkimukset

Virallisia lonkkakuvia otetaan lonkkanivelten kehityshäiriön eli Hipdysplasian (HD) takia. Lonkkanivelten kehityshäiriö on erityisesti suurikokoisilla roduilla yleinen ongelma, mutta sitä tavataan kaikilla roduilla. Tätä sairautta tavataan eriasteisena ja vakavuusasteesta riippuen se saattaa aiheuttaa koiralla kipuja ja jopa invalidisoida koiran. Sairauden oireita voidaan helpottaa ja sen etenemistä jopa hidastaa ennaltaehkäisevällä hoidolla.Viralliset kyynärkuvaukset tehdään kyynärnivelen kehityshäiriön eli elbowdypslasian (ED) varalta. Kuten HD, myös tämä on yleisempi suurirotuisilla koiralla ja saattaa samoin aiheuttaa eriasteista kipua ja invalidisoitumista koiralla. Usein ED:n haitta-aste on koiralla voimakkaampi kuin HD:n.

 

Lonkka- ja kyynärkuvaukset

Lonkka- ja/tai kyynärkuvat otetaan aikaisintaan 12kk:n iässä, joillain roduilla suurilla vähimmäiskuvausikä on 18 kuukautta. Virallisia kuvia ei kannata ottaa ennen kuin koiran kasvu on loppunut. Viralliset kuvaukset tekee eläinlääkäri ja ne tehdään aina rauhoituksessa. Virallisia tutkimuksia varten koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Kuvat lähetetään Kennelliittoon sähköisesti arvioitavaksi. Kennelliitosta tulee omistajalle lausunto kuvaustuloksesta, tämä saattaa kestää kuukauden. Mikäli omistaja on rekisteröitynyt Kennelliiton OmaKoira-palvelun käyttäjäksi, hän voi maksaa lausuntomaksun netin kautta ja näin saada tulokset nopeammin.

 

Muut kuvaukset

1.6.2013 alkaen Suomen Kennelliitto alkaa antaa lausuntoja myös selkäkuvista. Virallisia selkäkuvia otetaan synnynnäisten nikamaepämuodostumien, välilevyjen kalkkeutumisen ja välimuotoisen lanneristinikaman varalta. Sekä edelleen myös spondyloosin eli selkärangan luusilloittuman varalta. Epämuodostumista saa lausunnon yli 12 kuukauden ikäiseltä koiralta ja rappeumamuutoksista yli 24kk:n ikäiseltä koiralta. Viralliset selkäkuvat otetaan aina rauhoituksessa ja samassa yhteydessä voidaan tarpeen mukaan ottaa myös muita virallisia kuvia.

Virallisen polvitarkastuksen tarkoituksena on arvioda patellaluksaation eli polvilumpionsijoiltaanmenon astetta. Tämä liittyy usein virheelliseen takajalan asentoon eli ns.kulmaukseen. Tämä on pienirotuisilla koirilla yleisempi vaiva. Patellaluksaatio jaotellaan eri asteisiin ja asteesta riippuen se voi olla täysin oireeton tai vaatia jopa kirurgista hoitoa.

Polvitarkastus tehdään hereillä olevalle tunnistusmerkitylle koiralle. Tutkimus on kivuton. Koiran tulee olla tutkimushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen. Alle 3-vuotiaalle koiralle tehty polvitarkastus on voimassa 12 kk:ta, eli se on tarvittaessa uusittava. Yli 3-vuotiaan koiran polvitarkastus on voimassa loppuiän. Polvitarkastuksen voi suorittaa virallisen pätevyyden saanut eläinlääkäri. Meillä polvitarkastuksia tekevät eläinlääkärit Jan Iven, Liisa Kantola ja Ria Juuti.

Virallinen sydänkuuntelu tehdään esimerkiksi cavaliereille, tanskandogeille sekä boksereille. Tutkimuksessa eläinlääkäri kuuntelee onko koiran sydämessä sivuääni. Tutkimus tehdään hereillä olevalle koiralle ja se on täysin kivuton. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Kuuntelun tulos ilmoitetaan Kennelliittoon ja rotujärjestölle virallisella kaavakkeella. Joillakin roduilla vaaditaan virallinen sydäntutkimus, jossa sydän kuunnellaan ja sen jälkeen tehdään sydämen ultraäänitutkimus. Tämä tutkimus onnistuu myös meillä Dr. Andrea Gladulin tutkimuspäivinä. Näitä tutkimuksia tehdään myös rotukissoille.

Virallisia silmäpeilauksia saavat suorittaa silmäsairauksien erikoistutkinnon suorittaneet eläinlääkärit. Kennelliiton nettisivuilta löytyy lista näistä eläinlääkäreistä. Meillä näitä tutkimuksia ei normaalisti tehdä, mutta ajoittain järjestämme joukkotarkastuspäiviä. Näistä voit kysyä puhelimitse ja seuraa myös ilmoittelua facebookissa ja netissä.

Muita virallisia tutkimuksia ovat mm. spondyloositutkimukset, dobermannien ja bedlingtoninterriereiden maksalausunnot. Ne viat, jotka ovat sairauden tai tapaturman aiheuttamia ja saattavat vaikuttaa koiran arvosteluun Kennelliiton tilaisuuksissa ilmoitetaan Kennelliittoon eläinlääkärintodistuskaavakkeella.